Φυσικομηχανικές Ιδιότητες Σχιστόπλακας Καρύστου

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 2727 Kg/m3
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΟΡΩΔΟΥΣ 0,07%
ΥΔΑΤΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 0,04%
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΛΙΨΗ-ΞΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 70,26 N/mm2 (716,65 kg/cm2)
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΛΙΨΗ-ΥΓΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 57,76 N/mm2 (589,5 kg/cm2)
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ ΑΠΟ ΚΑΜΨΗ-ΞΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 29,97 MPa (305,69 kg/cm2)
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ ΑΠΟ ΚΑΜΨΗ-ΥΓΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 21,25 MPa (216,75 kg/cm2)
ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 31,35 GPa
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ ΑΠΟ ΤΡΙΒΗ ΚΑΤΑ BOEHME 2,04 mm
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ 60 cm
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ ΑΠΟ ΚΑΜΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ( 20 ΚΥΚΛΟΙ) 26,25 MPa (267,75 kg/cm2)
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ ΑΠΟ ΚΑΜΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΨΥΞΗ ΑΠΟΨΥΞΗ 20,59 MPa (210 kg/cm2)