Ειδικές Διαστάσεις

Είναι πέτρες διαμορφωμένες σε διαστάσεις διαφορετικές από τις συνηθισμένες. Το πάχος, το μήκος και το πλάτος προσαρμόζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές συγκεκριμένων έργων.
Στην κατηγορία αυτή υλοποιούνται πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές προτάσεις οι οποίες δημιουργούν πρωτότυπες συνθέσεις σε απαιτητικές κατασκευές.