Λατομείο

Η περιοχή της Νότιας Εύβοιας είναι ευρέως γνωστή για τις πλάκες Καρύστου. Η μορφολογία του εδάφους αποτελείται κατά κύριο λόγο από σχιστόλιθο. Ανάλογα την περιοχή η μορφολογία αλλάζει με αποτέλεσμα να αλλάζουν και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πετρωμάτων.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι οι διαφορετικοί χρωματισμοί και η διαφορετική ποιότητα της πλάκας Καρύστου. Η επιλογή της περιοχής που θα γίνει εξόρυξη πρέπει να συνδυάζει όλα τα στοιχεία που θα δώσουν έντονους χρωματισμούς, μεγάλα κομμάτια πετρωμάτων και καλή ποιότητα.

Η περιοχή της Νότιας Εύβοιας είναι ευρέως γνωστή για τις πλάκες Καρύστου. Η μορφολογία του εδάφους αποτελείται κατά κύριο λόγο από σχιστόλιθο. Ανάλογα την περιοχή η μορφολογία αλλάζει με αποτέλεσμα να αλλάζουν και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πετρωμάτων.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι οι διαφορετικοί χρωματισμοί και η διαφορετική ποιότητα της πλάκας Καρύστου. Η επιλογή της περιοχής που θα γίνει εξόρυξη πρέπει να συνδυάζει όλα τα στοιχεία που θα δώσουν έντονους χρωματισμούς, μεγάλα κομμάτια πετρωμάτων και καλή ποιότητα.

Το δικό μας Λατομείο βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στην περιφέρεια Μαρμαρίου που είναι φημισμένη για τα καλύτερα λατομεία πέτρας Καρύστου. Οι χρωματισμοί και η ποιότητα των πετρωμάτων που κάνουμε εξόρυξη είναι από τις καλύτερες που μπορείτε να προμηθευτείτε.

Η ποιότητα των προϊόντων που παραδίδουμε είναι κορυφαία, κάτι που μας κρατάει σταθερά στις υψηλότερες θέσεις πωλήσεων.