Καπάκια

Καπάκια πέτρινα ή διακοσμητικά καπάκια ή Παγκάδες:

Είναι μεγάλες πετρόπλακες οι οποίες διαμορφώνονται σε συγκεκριμένες διαστάσεις και πάχη και τοποθετούνται πάνω σε τοίχους.
Το μουρέλο είναι:
• Απλό κομμένο
• φυσικό
• Πελεκητό στο χέρι
Το πάχος είναι ομοιόμορφο και οι χρωματισμοί είναι πράσινοι,γκρί,και καφέ.