Κάθετη Μονάδα Επεξεργασίας Πετρωμάτων

Μετά την εξόρυξη των πετρωμάτων από το λατομείο μας, γίνεται η πρώτη διαλογή και ο πρώτος ποιοτικός έλεγχος, κάτι που συμβάλει σημαντικά στην άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Στην συνέχεια αφού τα πετρώματα τεμαχιστούν στο κατάλληλο μέγεθος, μεταφέρονται στον χώρο της επεξεργασίας. Στο στάδιο αυτό γίνεται δεύτερος ποιοτικός έλεγχος και ξεκινάει το στάδιο της πρώτης επεξεργασίας.

Αναλόγως το μέγεθος και την ποιότητα του πετρώματος βγάζουμε και τις κατηγορίες των προϊόντων. Το τελικό προϊόν είναι έτοιμο και ξεκινάει ο τρίτος και τελευταίος ποιοτικός έλεγχος πριν την συσκευασία.

Τέλος, χωρίζονται οι παραγγελίες ενώ τα υπόλοιπα πετρώματα αποθηκεύονται για μελλοντικές παραγγελίες.