Σκεπόπλακες

ΣΚΕΠΟΠΛΑΚΕΣ

Είναι φυσικές πλάκες ακανόνιστες, ορθογωνισμένες ή σφυρηλατημένες με το χέρι, κατάλληλες για τη δημιουργία παραδοσιακών στεγών. Λόγω της σκληρότητας του υλικού έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο, δεν αλλοιώνονται και αντέχουν στον παγετό.